Είσοδος

Ποιoς είναι online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 37 επισκέπτες και κανένα μέλος

Πού βρίσκεσαι:

Κυκλοφόρησε το 4ο τεύχος

 

Editorial: Είμαστε ακόμα εδώ

 

Ο χρόνος που πέρασε, δύο χρόνια από την έκδοση του τρίτου τεύχους, έδωσε τροφή για πιθανές ερμηνείες αυτής της απουσίας. Η αλήθεια όμως είναι πολύ απλή: αιτία, τόσο της απουσίας όσο και της επανεμφάνισης μας, είναι η έλλειψη δημοσιογραφικού επαγγελματισμού. Εξηγούμαστε.

Όσοι δουλεύουμε για την έκδοση του περιοδικού δεν είμαστε παρά ερασιτέχνες «δημοσιογράφοι» που έχουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα της αναπηρίας. Καθένας μας και μια διαφορετική επαγγελματική ιδιότητα, μια διαφορετική ανθρώπινη οντότητα, με δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Ο χρόνος και το χρήμα για την έκδοση του περιοδικού ήταν μια επίπονη αναζήτηση και ένα διαρκές έλλειμμα... Το διαπιστώσαμε. Η καλύτερη οργάνωση του περιοδικού με στόχο την επαγγελματική του λειτουργία αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία του προβληματισμού μας.

Ωστόσο, στα δύο χρόνια της εκδοτικής μας απουσίας δεν μείναμε ανενεργοί. Το περιοδικό, μπορεί να καθυστέρησε στην έκδοσή του, αλλά ανέπτυξε μια σειρά συλλογικών δράσεων. Συγκροτήθηκαν και εργάζονται τρεις ομάδες εργαζομένων στην ειδική εκπαίδευση. Κοινός άξονας αυτών των δράσεων ήταν η προσπάθεια να απαντηθούν καίρια ερωτήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των ανθρώπων με νοητική ανεπάρκεια. Το κρισιμότερο όλων: πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον άνθρωπο με νοητική ανεπάρκεια ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα αυτοπροσδιορισμού του. Πώς, δηλαδή, μπορεί να αναγνωρίζει τις απαιτήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας και να κάνει τις επιθυμητές επιλογές με επίγνωση των συνεπειών τους πώς μπορεί να διαχειρίζεται προβλήματα, συμπεριφορές, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις· με δύο λόγια πώς μπορεί να γίνει περισσότερο ικανός να αποφασίζει για τη ζωή του και να προσεγγίζει την ιδιότητα του ελεύθερου πολίτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον κάθε ένα από εμάς.

Πιο συγκεκριμένα:

Η πρώτη ομάδα επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα ποιο θα μπορούσε να είναι το Πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να προωθείται συστηματικά ο στόχος της μέγιστης ικανότητας των ανθρώπων με νοητική ανεπάρκεια για αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση μέσα σε ζωντανές και ισότιμες κοινωνικές σχέσεις.

Η δεύτερη ομάδα επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί να διαμορφωθεί το πρόγραμμα του τμήματος ένταξης στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο για τους μαθητές με νοητική ανεπάρκεια, ώστε να προωθείται αφενός η ανάπτυξη λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αφετέρου η ουσιαστική συμμετοχή και η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων στις ομάδες των συνομηλίκων.

Η τρίτη ομάδα επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα σε ποια βάση και με ποιον τρόπο οι άνθρωποι με νοητική ανεπάρκεια θα μπορούσαν να υποστηριχθούν ως προς τη διαχείριση των ερωτικών και σεξουαλικών τους αναγκών.

Οι τρεις ομάδες συνεχίζουν να λειτουργούν και είναι ανοικτές τόσο στη διεύρυνση των συμμετεχόντων όσο και στον εμπλουτισμό της θεματολογίας. Η διεύρυνση της λειτουργίας των ομάδων θα μπορούσε να αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων με την επιστημονική ευθύνη της Ένωσης και με κεντρικό περιεχόμενο τη σφαιρική εκπαίδευση των γονέων και των εργαζομένων για τη μέγιστη δυνατή ικανότητα αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης των ανθρώπων με νοητική ανεπάρκεια.

Στο 4ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα αναγνωρίσετε ελπίζουμε την έμφαση που δίνεται στα παραπάνω θέματα.

Καλή ανάγνωση

Γιώργος Μπάρμπας, Δημήτρης Σιδεράς